ang panggamhanang lokal sa Malaybalay ubos sa pagdumala ni Mayor Warren Pabillaran kauban ang City Budget Office nga gi pangulohan ni Mrs. Arlene Ho para sa mga plano ug stratehiya aron mapangitaan tukmang solusyon ang mga lain-laing isyu ug kakulangon sa mga tunghaan.

Ang Local School Board gi mugna sa paghubad sa mga regulasyon sa estado ug pagtakda sa susamang mga palisiya alang sa distrito niini samtang nagmugna og mga estratehikong plano alang sa pag-uswag sa edukasyon sa usa ka distrito. Ang lokal nga board sa eskwelahan nagrepresentar sa estado sa mga butang nga pang-edukasyon ingon man mga tigpasiugda alang sa mga katungod sa lokal nga lungsuranon.

Kanunay nga magpalikod ang lokal nga panggamhanan sa Malaybalay ubos sa pagdumala ni Mayor Warren Pabillaran, sa mga plano nga naglangkob para sa kaayohan sa dili lang sa mga kabatan-onan kon dili para sa kinatibuk-an. Maayong adlaw ug Salamat tungkay!

Warren Pabillaran