Ang City Human Resource Management Office (CHRMO) nagpahigayon og pre-retirement orientation inabagan sa ahensya gikan sa Government Services Insurance System (GSIS) niadtong Hulyo 7, 2022 diha sa People’s Hall sa City Hall, Brgy. Casisang.

Gitambongan sa 79 ka mga empleyado nagpangidaron og 55 anyos pataas. Tumong sa kalihokan mao ang paggiya sa mga empleyado sa lain-laing mga pamaagi aron sila makapangandam ug makaplano panahon sa ilang pagretiro.

Ang pagretiro timaan sa sunod nga hugna sa kinabuhi sa usa ka empleyado kon diin gipasabot sa maong panagtigum nga maangkon ang haruhay nga panimuyo ug matugonan ang panginahanglanon.

Kini nga aktibidad gitamboangan ni GSIS Malaybalay Branch Manager Erwin E. Casicas, isip speaker. Gipasabot niya nga ang pagretiro “ang punto diin ang usa ka empleyado hingpit na mohunong sa pagpanarbaho “. Iyang gituki ang topic kabahin sa porsyento nga kontribusyon ug lain-laing klase sa benepisyo nga mahatag isip regular nga miyembro sa GSIS.

Nahisgutan usab ang pag-calculate sa pensyon sa usa ka retirado. Sa kataposan sa panaghisgot, si Casicas mihatag niining makapadasig nga mensahe, “Kon hapit na ka magretiro, paggahin og panahon sa paghunahuna kon sa unsang paagi gusto nimong mabuhi ug kon unsay imong mahimo aron makab-ot ang imong mga tumong sa pagretiro. Samtang nagkaduol ka sa pagretiro, padayon sa pagtampo sa imong tumong ug paghimo og kausaban sa imong plano. Aron pag-abot sa panahon sa retirement, andam ka na.”

CHRMO NADA- Mary Jane T. Rodrigo