Akong gipanghinaot nga ang tanan kababaenhan magpadayun nga MAG MALIG-ON , MAG MALIPAYON ug MAG MAAMPOON uban sa atong mga tagsa tagsa nga PAMILYA labi na Sa atong giatubang nga mga problema karong panahon

Sa tanan kababaenhan,

DAGHAN KAAYONG SALAMAT ug LABAN LANG TA para sa atong mga PAMILYA

Konsehala Cecille Pagaling- Malaybalay City