Atong tagaan og pasidungog ang tanan trabahante nga mao’y isa sa mga instrumento sa pag-abante sa kalambuan sa atong nasud.

Mabuhay!