A) Presyo sa palaliton kabahin sa Agricultural Commodities (essentials) diha sa City Public Market, Barangay 9

B) Presyo sa palaliton nga kinahanglanon (essentials) basi sa mando sa Price Freeze Order

C) Presyo sa palaliton kabahin sa Emergency Medical Supplies basi sa mando sa Price Freeze Order