Daghan ug kinasingkasing nga pasalamat kaninyong tanan nga wala’y puwas ang pag-ampo sa kang Mayor Doc Boy Flores, sukad siya nagsakit sa Covid, hangtod sa iyang treatment ug admission sa hospital, ug labi na sa iyang pagpanaw. Dili masukod ang kasakit nga gibati sa pamilya, apan ang inyong pag-ampo, ug mga mensahe sa pagdawat, pagsuporta, ug mga pagsubo, nakagaan sa amoang kasakit.

Sama sa naandan sa atong pinalanggang City Mayor, ituyok nato siya sa katawhan sa Malaybalay… aron kita tanan makapanamilit ug makapadayag sa atong gugma sa amahan sa dakbayan.

Mao kani ang schedule. Maghatag kami ug dugang impormasyon, kun anaa.