Magpabilin ang mga sanitation/facemask control points sa atong mga barangay!

Magsubay kita sa EO 87 nga ang adunay katuyuan sa pag-access sa basic necessities lamang ang mahimong mugawas sa matag panimalay!

Pagasusihon sa mga control points ug sa mga establishments ang pagtuman sa mga guidelines!

TABANG sa pagsugpo sa COVID-19…Do your part!

PADAYON MALAYBALAY!

#stayhome
#washyourhands
#wearyourmask
#socialdistancing

Executive Order no. 88 Series 2020

EO-88-S-2020


Resolution No. 03 Series 2020

Res03-on-COVID-19